FAQ

SMS 2-MAILCHIMP
Find svaret på dine spørgsmål.

Spørgsmål og Svar

Her finder svaret på de mest stillede spørgsmål vedr. SMS 2-MAILCHIMP.
Har du spørgsmål som ikke bliver benævnt, er du altid meget velkommen til at kontakte Zumotools på tlf. 7070 1800.

Sådan kommer du i gang

Hvordan kommer jeg i gang med at sende SMS til mine Mailchimp lister?
Svar: Du skal have en Mailchimp konto og ZumoSMS konto. Herefter integrerer vi din Mailchimp konto og ZumoSMS konto.
Hvad I bruge fra mig for at jeg kan komme i gang?
Vi skal kun bruge følgende informationer fra dig:
1) API key fra Mailchimp
2) Tekst til Velkomst SMS + Afsendernavn (max 11 anslag). (Hvis Velksomst SMS tilvælges).
3) Oplysning om, hvilke Lister der skal overflyttes.
4) Oplysning om, hvilke Segmenter og Grupper der skal overflyttes.

OBS: Er du i tvivl om hvad du skal gøre, er du altid meget velkommen til at ringe til Zumotools på tlf. 7070 1800.

API key

Hvordan laver- og henter jeg API key fra Mailchimp?
Svar: Følg nedenstående trin.
1) Login til din Mailchimp konto
2) Klik på dit navn øverst i højre hjørne (nu fremkommer dropdown-menu)
3) Vælg “Account” i dropdown-menuen
4) Vælg Fanebladet “Extras” (nu fremkommer dropdown-menu)
5) Vælg “API Keys” i dropdown-menuen
6) Klik på knappen “Create A Key”
7) Angiv et label for din oprettede API Key (F.eks. ZumoSMS)
8) Færdig! Nu kan du kopier din API Key fra inputfeltet og sende API Key til Zumotools
Hvordan henter jeg API key fra ZumoSMS?
Svar: Følg nedenstående trin.
1) Login til din ZumoSMS konto.
2) Klik på knappen “Indstillinger”
3) Kopier din API Key
4) Færdig! Nu kan du sende din API key til rette vedkommende.

Kundetilmelding

Jeg vil oprette en ny kunde til SMS, hvad gør jeg?
Svar: Alle kundeoplysninger skal oprettes i Mailchimp. Derfor skal du oprette kunden via din Mailchimp konto,
eller kunden kan selv oprette sig via din online tilmeldingsformular.
Når kunden er oprettet på listen i Mailchimp, flyttes kundens oplysninger automatisk over på listen i ZumoSMS.
Hvornår flyttes kundens oplysninger over på ZumoSMS?
Svar: Kundens oplysninger flyttes over på listen i ZumoSMS, i det øjeblik kunden er oprettet på listen i Mailchimp.
Kan mine kunder tilmeldes mine lister i Mailchimp via SMS?
Ja, Zumotools har udviklet produktet SMS 2-SIGN UP. Hvis du har en aftale med Zumotools om at benytte produktet, er det muligt for dine kunder at tilmelde sig dine lister ved at sende en SMS til 1272.
Klik her for at læse mere om SMS 2-SIGN UP
 Kan jeg importere mine brugere fra mit gamle mailsystem til Mailchimp/ZumoSMS?
Ja, du skal blot eksportere brugerne fra dit gamle mailsystem og importere brugeren på listen hos MailChimp.
Derefter flyttes listerne/brugerne automatisk fra Mailchimp til ZumoSMS.

Opdatering af kundeoplysninger

Hvordan ændre jeg kundens mobilnummer på listen i ZumoSMS?
Svar: Alle kundeoplysninger skal ændres i Mailchimp. Derfor skal du ændre kundens oplysninger, telefonnummer m.v. via din Mailchimp konto. Når kundens oplysninger er ændret på listen i Mailchimp, flyttes kundens opdaterede oplysninger automatisk over på listen i ZumoSMS.
Hvornår flyttes kundens oplysninger over på ZumoSMS?
Svar: Kundens oplysninger flyttes over på listen i ZumoSMS, i det øjeblik du gemmer oplysninger på listen i Mailchimp.

Kundeafmelding

Kunden vil afmeldes SMS, men stadig modtage e-mails, hvad gør jeg?
Svar: Du logger ind på din mailchimp konto og finder kunden. Herefter fjerner du kundens mobilnummer fra kundens profil.
Kunden vil afmeldes e-mail, men stadig modtage SMS, hvad gør jeg?
Svar: Du opretter en ny liste i Mailchimp, hvor du opretter kunder der ikke vil modtage e-mails.
Husk at fjerne/slette kunden fra den første liste, efter du har oprettet kunden på den nye liste.

Velkomst SMS

Jeg vil gerne have Velkomst SMS tilknyttet, hvad gør jeg?
Svar: Du skal kontakte Zumotools for at få tilknyttet Velkomst SMS til din Mailchimp løsning.
Bemærk; Der tillægges et gebyr for servicen.
Jeg vil gerne have ændret teksten i Velkomst SMS, hvad gør jeg?
Svar: Du skal kontakte Zumotools for at få ændret teksten i din velkomst SMS.
Bemærk; Der tillægges et gebyr for servicen.
Jeg vil gerne have forskellige velkomst beskeder til mine lister, hvad gør jeg?
Svar: Som udgangspunkt er det den samme Velkomst SMS/tekst der udsendes til alle lister i Mailchimp.
Men du kan mod et ekstra gebyr få tilknyttet forskellige Velkomst beskeder til dine forskellige lister i Mailchimp. Kontakt Zumotools på tlf. 7070 1800 for nærmere information.
Kommer kundens navn med i Velkomst SMSén?
Ja, hvis kundens navn er oplyst på listen i Mailchimp, kan kundens navn automatisk indgå i Velkomst SMSén.
Hvem får Velkomst SMS?
Alle kunder der oprettes enkeltvis, vil modtage en Velkomst SMS. Enkeltvis oprettelse betyder at du opretter kunderne enkeltvis, enten via din Mailchimp konto, eller ved at kunderne selv opretter sig via din online tilmeldingsformular.
Oprettes kunderne via import-funktionen i Mailchimp modtager kunderne IKKE en Velkomst SMS.

Liste felter og *|MERGE|* tags

Hvordan tilføjer jeg mobilnummer til min formular i Mailchimp?
1) Log ind til din Mailchimp konto.
2) Vælg menupunktet “Lists”
3) Vælg den liste som skal indeholde mobilnumre
4) Vælg fanebladet Settings – vælg punktet “List fields and *|MERGE|* tags”
5) Klik på knappen “Add A Field”
6) Klik på knappen “Phone”
7) Navngiv feltet (f.eks. Mobilnummer) og vælg formatet “International”
8) I feltets Merge tag skriver du; MOBILE
9) Færdig.

OBS: Har du behov for hjælp er du altid velkommen til at kontakte Zumotools på tlf. 7070 1800.

Lister

Hvor mange lister kan jeg oprette i Mailchimp?
Svar: Vi har i skrivende stund ikke kendskab til, at der er nogen begrænsning for hvor mange lister du kan/må oprette hos Mailchimp. Derfor kan du som udgangspunkt oprette alle de lister du har behov for.
Hvad sker der hvis jeg ændre listens navn i Mailchimp?
Svar: Hvis du ændre listens navn i Mailchimp, oprettes der automatisk en ny liste i ZumoSMS. Den nye liste i ZumoSMS indeholder listens navn, samt alle kundeoplysninger fra listen i Mailchimp (alt data overflyttes automatisk).
Den gamle liste vil stadig ligge i ZumoSMS – indtil du vælger at slette listen i ZumoSMS.
Hvad sker der hvis jeg sletter en liste i mailchimp?
Svar: Hvis du sletter en liste i Mailchimp, vil listen stadig ligge i ZumoSMS – indtil du vælger at slette listen direkte fra ZumoSMS.
Hvor mange lister overflyttes fra Mailchimp til ZumoSMS?
Med mindre du har oplyst andet, overflyttes alle lister fra Mailchimp til ZumoSMS.
Ønsker du kun, at udvalgte lister fra Mailchimp overflyttes, skal du oplyse Zumotools om dette, inden vi går i gang med at integrere din Mailchimp konto med din ZumoSMS konto.
Jeg har kunder fra forskellige lande på den samme liste, hvad gør jeg?
Svar: Det er aldrig hensigtsmæssigt at have kunder fra forskellige lande på den samme liste. Dette fordi, du så ikke umiddelbart kan udsende nyhedsbreve og/eller SMS-beskeder til kunderne på de sprog som kunderne taler og forstår. Det giver ganske enkelt ikke mening at udsende et dansk nyhedsbrev og/eller SMS til tyske kunder. Derfor anbefaler vi, at du fra Mailchimp, opretter en liste til hver nationalitet. Har du f.eks. kunder fra Danmark, Sverige og Tyskland, så opretter du en liste til hvert nationalitet/land (Danmark, Sverige, Tyskland). Herefter flytter du de tyske kunder til den tyske liste, danske kunder til den danske liste, svenske kunder til den svenske liste etc. På den måde kan du nu udsende nyhedsbreve og/eller SMS-kampagner til kunderne, på præcist de sprog som kunderne taler og forstår.
Kan jeg selv vælge hvilke Lister det skal overflyttes til ZumoSMS?
Svar: Ja, du skal blot oplyse os om, hvilke lister du ønsker overflyttet.
Bemærk, for bestilling og overflytning af differentierede Lister, efter oprettelsen, kan der anløbe ekstra omkostninger.
Hvordan finder jeg mit Liste ID i Mailchimp?
Svar: Følg nedenstående trin.
1) Login på din MailChimp konto
2) Vælg menupunktet “Lists”
3) Find din liste, klik på pilen, vælg “Settings”
4) Punktet “List name & defaults”
5) Under punktet List ID kan du nu se dit List ID (kopier dit List ID og send til Zumotools)
6) Færdig!

Bemærk, for bestilling og overflytning af differentierede Lister, Segmenter, Grupper efter oprettelsen, kan der påløbe ekstra omkostninger.

Segmenter og Grupper

Er der LIVE opdatering på Segmenter og Grupper?
Svar: Nej der ikke Live opdatering på Segmenter og Grupper. Segmenter og Grupper opdateres som udgangspunkt først om natten. Har du akut behov for at få opdateret dine Segmenter og Grupper i ZumoSMS, kan du kontakte kundeservice på tlf. 7070 1800.
Hvor placeres Segmenter og Grupper fra MailChimp i ZumoSMS?
Svar: Alle oprettede Segmenter og Grupper placeres som underlister til din(e) hovedliste(r) i ZumoSMS.
Hvorfor er min gruppe ikke opdateret med de nyeste kunder?
Svar: Opdatering af Grupper og Segmenter sker først om natten. Derfor kan du først se de nye kunder i løbet af natten og/eller fra morgenstunden.
Hvor mange Segmenter og Grupper overflyttes fra MailChimp til ZumoSMS?
Svar: Med mindre du har oplyst andet, overflyttes alle Segmenter og Grupper fra MailChimp til ZumoSMS.
Ønsker du ikke, at der skal overflyttes Grupper og Segmenter eller ønsker du kun, at der skal overflyttes nogle bestemte Segmenter og Grupper fra MailChimp, skal du oplyse Zumotools om dette, inden vi går i gang med at integrere din MailChimp konto med din ZumoSMS konto.

Mobilnumre og landekoder

Kan jeg sende SMS-beskeder til kunder fra alle lande?
Svar: Ja, fra ZumoSMS kan du sende SMS-beskeder til kunder fra alle lande.
Du skal blot huske at tilføje landekoden til dine kunders mobilnumre.
Bemærk: SMS priserne varierer land for land. Kontakt Zumotools på tlf. 7070 1800 for nærmere pris information.
Hvordan finder landekoder for mine udenlandske kunder?
Svar: Der findes mange online-tjenester som oplyser om landekoder til de forskellige lande (se f.eks. www.landekoderudland.dk)
Vil du sende SMS til dine danske kunder, skal du indsætte +45 foran telefonnummeret. Eksempel. +4520202020.
Vil du sende SMS til dine svenske kunder, skal du indsætte +46 foran telefonnummeret. Eksempel. +46202020202.
Kan jeg få hjælp til opdatering af mobilnumre med landekoder?
Svar: Ja, Zumotools tilbyder en service, hvor vi hjælper vores kunder med opdatering af lister, så listerne indeholder korrekte landekoder. Kontakt Zumotools på tlf. 7070 1800 for nærmere information.
Bemærk: Der kan forekomme gebyr på servicen.
Kan min online tilmeldingsformular validere på landekoder?
Svar: Ja, men det kræver at du får lavet lidt ekstra udvikling/kodning af tilmeldingsformularen.
Kontakt eventuelt Zumotools på tlf. 7070 1800 for nærmere information.

SMS kampagner

Hvor og hvordan udsender jeg SMS-kampagner til mine kunder?
Svar: Alle SMS-kampagner udsendes fra ZumoSMS. Derfor skal du logge ind til din ZumoSMS konto. Herfra gør du følgende:
1) Vælge menupunktet “SMS SENDER”.
2) Skriv SMS-beskeden/kampagnen
3) Vælg modtagerliste/gruppe (hvem skal modtage SMS kampagnen).
4) Klik på knappen “Send”.
5) Færdig! Nu bliver SMS-kampagnen udsendt til dine kunder.
Kan jeg tidsindstille udsendelsen af min SMS-kampagne?
Svar: Ja, efter du er logget ind til til din ZumoSMS konto skal du blot gøre følgende:
1) Vælge menupunktet “SMS SENDER”.
2) Skriv SMS-beskeden/kampagnen
3) Vælg modtagerliste/gruppe (hvem skal modtage SMS kampagnen).
4) Sæt flueben/afkryds feltet “Send senere”
5) Vælg dato og klokkeslet for udsendelsen
6) Klik på knappen “Send”.
5) Færdig! Nu bliver SMS-kampagnen udsendt på din valgte dato og tidspunkt.

Vigtige ting du IKKE må gøre...

Vigtigt! Samtykke/permission
Du må ikke udsende nyhedsbreve eller SMS til dine kunder uden deres samtykke/permission.
Læs mere om samtykke/permissions her!
Vigtigt! Håndtering af lister og kundeoplysninger
Alle kundeoplysninger, kundeoprettelse, opdatering af kundeoplysninger, sletning af kunder, håndtering af lister m.v. skal ske i Mailchimp! Du må ikke håndtere kundeoplysninger og lister m.v. fra ZumoSMS.
ZumoSMS skal kun bruges til at udsende SMS-beskeder/kampagner til dine kunder.
 Vigtigt! Lovgivning
Du må ikke bryde loven. Overhold altid den gældende lovgivning hos de lande, som du skal sende nyhedsbreve og/eller SMS til.
Læs mere om lovgivning her!